Teknisk isolering för VVS-sektorn tillverknings- och energiindustrin, samt närliggande branscher.

Vi erbjuder all förekommande industri- och VVS-isolering. I våra projekt har vi alltid en nära dialog med beställaren och gör ett noggrant förarbete innan vi presenterar en teknisk isoleringslösning för uppdraget.

Industriisolering

Industriisoleringen anpassas för din verksamhet och ger stora energibesparingar och hållbarhet på lång sikt. Vi har materialkunskap och vet hur isoleringslösningen ska konstrueras för bästa energieffektivitet. Exempel på vad vi gör inom industriisolering är:

 • Pannor
 • Rör
 • Rökgaskanaler
 • Skyddsisolering
 • Kylisolering
 • Ljudisolering
 • Madrassisolering
 • Cisterner
 • Tankar

VVS-isolering

Rätt typ av isolering av hög kvalitet, kan över tid spara mycket pengar och brandtätning är ofta skillnaden mellan en lindrig brand och en katastrof. Vi erbjuder helhetslösningar och specialanpassningar av olika isoleringsarbeten. Exempel på vad vi gör inom VVS-isolering är:

 • Värmeisolering
 • Kondensisolering
 • Kylisolering
 • Ljudisolering
 • Brandisolering
 • Brandtätning
 • Rör och ventilmärkning